УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Общи условия

1.1. Страноприемница Трифон Зарезан е интернет страница, предоставяща информация и възможност за резервация на хотелски услуги. Всеки потребител на http://zarezan.com/ е длъжен да се запознае и спазва условията за тяхното ползване. Собственикът и администраторът на http://zarezan.com/ не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на услугите от сайта.

1.2. Потребителите нямат право да претендират за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което са взели, вследствие на прочетена информация на тази интернет страница.

1.3. Никой няма право да използва информация (текст и картини) от http://zarezan.com/ без изрично писмено позволение на собственика или администратора на сайта.

1.4. Връзките с приятелски сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на http://zarezan.com/ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2. Условия за резервации

2.1. Резервацията е възможна, когато:
a) Клиентът изпрати запитване до имейла на Страноприемница Трифон Зарезан, видим в менюто за контакти, или се свърже с хотела на някой от посочените телефони;

б) Хотелът изпраща имейл с потвърждение или отказ на полученото запитване в зависимост от наличните свободни стаи;

в) Клиентът гарантира потвърдената резервация с изпращане на аванс по посочена от хотела банкова сметка.

3. Отказ и дублиране на резервация:
3.1. При отказ на резервация от страна на клиента до 3 дни преди пристигането, хотелът възстановява цялата сума на клиента. Ако клиентът не пристигне в хотела или откаже резервацията по-малко от 3 дни преди пристигането, хотелът не възстановява изпратената от клиента сума за настаняване. Това условие важи само за периоди извън официалните национални празници на България.

3.2. За периоди на национални празници клиентът може да се откаже от резервация без неустойка минимум 20 дни преди датата на пристигане, като хотелът има право да увеличава този срок според интензивността на запитванията за конкретния период.

3.3. В случай на дублирани стаи по вина на хотела, същият ще предостави на клиента настаняване в съседни хотели от същата или по-висока категория.

4. Заключителни:

4.1. Получената информация за гостите на хотела няма да бъде предоставяна на трети лица с рекламна или друга цел.

4.2. Хотелът има право да прави промени в тези условия по всяко време, като всички изменения и допълнения влизат в сила след публикуването им на http://zarezan.com/

4.3. Възникнали спорове се решават с преговори и взаимни споразумения, а когато това се окаже невъзможно, се отнасят до компетентен български съд.