Светилището на Орфей

Татул светилище на Орфей

Татул светилище на Орфей

В близост до село Татул е друг паметник на мегалитнта тракийска култура по Източнородопските земи. Известен е като Светилището на Орфей при село Татул. Светилището е изсечено от траките на характерен връх, на около 38 км от село Главатарци в южна посока (община Момчилград). Обектът разполага с паркинг и добре оформени алеи за достъп. Входната такса е 5 лв, а беседата – 10 лв